Partikeltechnologie am Fraunhofer ISC

Unser Team

Benedikt Schug

Contact Press / Media

Dr. Benedikt Schug

Leiter Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-435

Susanne Wintzheimer

Contact Press / Media

Dr. Susanne Wintzheimer

Wissenschaftl. Leiterin Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Johannette Stuhldreher

Contact Press / Media

Johannette Stuhldreher

Sekretariat

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-660

Bettina Herbig

Contact Press / Media

Dr. Bettina Herbig

Projektleiterin Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-403

Sarah Wenderoth

Contact Press / Media

Dr. Sarah Wenderoth

Projektleiterin Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-429

Bastian Fett

Contact Press / Media

Bastian Fett

Projektleiter Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-307

Johannes Prieschl

Contact Press / Media

Johannes Prieschl

Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-514

Doris Hanselmann

Contact Press / Media

Doris Hanselmann

Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-514

Rainer Jahn

Contact Press / Media

Dipl.-Ing. Rainer Jahn

Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-405

Maximilian Oppmann

Contact Press / Media

Maximilian Oppmann

Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-569

Martin Hausruckinger

Contact Press / Media

Martin Hausruckinger

Partikeltechnologie

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
Neunerplatz 2
97082 Würzburg

Telefon +49 931 4100-511